Member đầu tiên tam đảo "đầy ắp tình thân"

Member Đầm vạc" thân thương

Member Vân trì danh giá.

Quá nhiều may mắn, có giải thường xuyên, đủ tấm đủ món rồi.