A. KHÁM (Sử dụng bộ đồ khám 1 lần)

 Đơn vị tính (VNĐ)

-Khám và tư vấn

 - 100.000/1L

-Chụp toàn hàm

-Chụp tại chỗ 1 R

- 150.000/phim

- 15.000/phim

 B. LẤY CAO RĂNG THỔI CÁT

 

-Độ I

-Độ II

- 150.000

- 200.000

 -Độ III

- 250.000

 C. NHỔ RĂNG:

 

-Răng sữa

- 20.000 – 100.000/Răng

-Răng vĩnh viễn từ R1 - R5

-Răng vĩnh viễn từ R6 - R7

- 200.000 – 500.000/Răng

- 300.000 – 700.000/Răng

-R8 ( mọc thẳng, mọc lệch)

- 1.000.000 – 2.000.000/Răng

 D. ĐIỀU TRỊ TỦY

 

-Điều trị tủy bằng tay (trọn gói)

- 200.000 – 1.000.000/ Răng

-Điều trị tủy bằng máy tạo hình ống tủy Profile Hoa Kỳ

- 700.000 – 1.200.000/Răng

-Điều trị tủy  lại

- 1.000.000 – 1.500.000/R

 E.Răng sứ Cercon

 

-Loại I (điêu khắc trên miệng, chỉnh hình dáng và màu sắc răng ngay tại phòng có máy cercon: tầng 5)

làm nhanh, chính xác và do chuyên gia đầu ngành phục vụ)

- 5.500.000 /R

-Loại II

(điêu khắc trên miệng, chỉnh hình dáng và màu sắc răng ngay tại phòng răng giả)

làm nhanh, chính xác và do chuyên gia đầu ngành phục vụ)

-Loại III  : mài , chỉnh màu , gắn răng do bs trên 10 năm kinh nghiệm.(có sự hỗ trợ của phòng sứ tự động tầng 5)

- 5.000.000/R

-

 

 

4.800.000/R