Sau đây là một số ca điển hình đang được chỉnh nha tại Nha Khoa Liên Thanh. Các giai đoạn tiếp theo của các ca này sẽ được cập nhật thường xuyên trên Website

Trần Huyền Trang : Khớp cắn ngược hoàn toàn ( Khớp cắn loại III)

Lê Minh Nhật: Khớp cắn hô, chìa ( Khớp cắn loại II)

Đào Mỹ Anh: Răng khấp khểnh, bán ngược R12

Đào Thùy Anh

Đào Thùy Dương

Phan Minh Ngọc

Thái Quỳnh My

Nguyễn Ngọc Châu