Đó là thông báo của các nhà nghiên cứu thuộc Đại học bang San Paulo, Hoa Kỳ. Theo họ, PDT là một phương pháp hiệu quả giúp hạn chế tối thiểu tổn thương mô quanh răng và làm cho các mô này tái tạo nhanh hơn.

Liệu pháp động lực học ánh sáng (PDT) có thể sẽ là một phương pháp thay thế thuốc kháng sinh trong điều trị các bệnh quanh răng. Đó là thông báo của các nhà nghiên cứu thuộc Đại học bang San Paulo, Hoa Kỳ. Theo họ, PDT là một phương pháp hiệu quả giúp hạn chế tối thiểu tổn thương mô quanh răng và làm cho các mô này tái tạo nhanh hơn.