Ngày 29/1/2018, Nha khoa Liên Thanh tiếp nhận máy khử trùng UV Clevo thế hệ mới, khử trùng siêu tốc trong vòng 15 giây.

tieu-tan-noi-lo-nhiem-trung-cheo-do-tay-khoan-voi-may-khu-trung-uv-clevo

tieu-tan-noi-lo-nhiem-trung-cheo-do-tay-khoan-voi-may-khu-trung-uv-clevo

tieu-tan-noi-lo-nhiem-trung-cheo-do-tay-khoan-voi-may-khu-trung-uv-clevo