Có vài loại phục hình cho thủ thuật Implant toàn hàm

1. Hàm phủ

Bước đầu tiên đặt Imlant bằng Titan để thay thế các răng bị mất. Những Implant này có thể cho nằm bên dưới nướu trong khoảng 3-6 tháng. Trong thời gian này, Implant sẽ hợp nhất vào xương hàm( hiện tượng tích hợp xương).

Bước thứ hai của thủ thuật liên quan đến việc bộc lộ Implant và gắn một trụ phục hình trên mỗi implant .Trong một số trường hợp,  bác sĩ nha khoa có thể quyết định đặt trụ phục hình tại thời điểm phẫu thuật.

Bước cuối cùng là nha sĩ gắn hàm giả lên các trụ phục hình. Với kỹ thuật này đảm bảo tối ưu về kích thước, hình dạng, màu sắc và độ khít sát, răng thay thế hài hòa với các đặc điểm trên khuôn mặt trong khi vẫn cung cấp sự nâng đỡ cần thiết cho hàm phủ.

implant mini

Implant + Bar đính kèm + hàm phủ

Implant Toàn hàm

Implant + bi hoặc trụ định vị + hàm phủ

 

 

2. Hàm lai (cầu cố định gắn bằng vít)

Phục hình này có thể được áp dụng với các trường hợp mất xương nghiêm trọng ví dụ hàm giả trên 4 implant.

3. Cầu cố định

Cầu cố định trên Implant nha khoa cho cả hàm trên toàn hàm và hàm dưới toàn hàm