[Bài viết] Những hoạt động của trung tâm

Chương trình đào tạo liên tục tại Nha Khoa Liên Thanh

Theo kế hoạch đào tạo liên tục nhân viên y tế năm 2013,Bệnh viện nha khoa quốc tế Liên Thanh đã triển khai những buổi đào tạo về chuyên môn nha khoa cho nhân viên vào 8h sáng thứ 5 hàng tuần.

Phấn đấu văn thể mỹ cân đối toàn diện

Bác sĩ Đoàn Thanh Giang là thành viên VIP của Câu lạc bộ golf Hà Nội, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhằm mục đích gây quỹ từ thiện.

Chương trình chăm sóc sức khỏe trên VTV2

Chương trình sức khỏe cho mọi người trên VTV2 phỏng vấn Nha Khoa Liên Thanh về cấy ghép Implant trong Y học hiện đại ngày nay.

Lên đầu trang