[Dịch vụ] HÀN RĂNG

Hàn răng sâu

Hàn răng

Khi nào phải Hàn răng? Hàn răng là gì? Hàn răng có thể hiểu một cách đơn giản là dùng vật liệu đặc biệt để khôi phục lại hình dáng và chức năng của răng.

Trám răng bằng hàn răng thông minh

Bột hàn răng "thông minh" chống sâu răng. Các nhà khoa học Trường đại học Dalhousie (Halifax, Nova Scotia) vừa phát triển một loại bột hàn răng thông minh có thể lấp các khoảng trống trong răng và chống răng sâu.

Men răng

Lên đầu trang