[Dịch vụ] IMPLANT

Implant nha khoa

Trước đây khi mất răng bạn phải chọn giải pháp mang hàm giả tháo lắp hoặc chấp nhận mài hai chiếc răng bên cạnh để có một cầu răng thay thế cho răng mất

Lên đầu trang