CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỈNH NHA

Các phương pháp chỉnh nha có các khái niệm như sau:

 1. CHỈNH NHA PHÒNG NGỪA
  • Ở trẻ em đang thay răng hoặc mất răng sớm
  • Biện pháp:
   • Bộ giữ không cho răng sữa mất sớm 
   • Đeo hàm chức năng trainer các loại (tùy vào tình trạng răng và khớp cắn của trẻ cho phù hợp)
 2. CHỈNH NHA KHÍ CỤ THÁO LẮP
  • Ở trẻ em răng hỗn hợp và hẹp hàm hay răng thưa
  • Phương pháp:
   • Hàm ốc nong 2 chiều
   • Hàm ốc nong 3 chiều
   • Hàm có móc kéo răng thưa
 3. CHỈNH NHA CỐ ĐỊNH (GẮN MẮC CÀI)

  • Ở trẻ em đã thay hết răng vĩnh viễn 
  • Phương pháp
   • Răng hô 6 răng cửa trên dưới (có thể phải nhổ 4 răng 4 trên dưới) để kéo nắn chỉnh cung răng
   • Răng khấp khểnh thiếu chỗ
   • Răng khớp cắn ngược ("móm")
 4. CHỈNH NHA MẮC CÀI MẶT LƯỠI
   
  • Ở lứa tuổi trưởng thành muốn thẩm mỹ cao
  • Phương pháp:
   • Gắn mắc cài mặt trong các răng trên dưới. Dùng cho các trường hợp răng lệch lạc tương đối
 5. Chỉnh nha máng trong (Invisalign)