CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỈNH NHA

Hiện nay có nhứng khái niệm chỉnh nha sau:

Chỉnh nha phòng ngừa 

Thực hiện ở một số ít trường hợp.

Đối tượng: trẻ em đang thay răng hoặc mất răng sữa sớm.

Mục đích : cải thiện chức năng nhai, giảm tổn thương nha chu, giữ khoảng cho răng vĩnh viễn mọc…

Các phương pháp :

Bộ giữ khoảng : Thay thế răng sữa, giữ chỗ cho răng vĩnh viễn mọc đũng chỗ không bị lệch lạc, gồm:

Bộ giữ khoảng cố định

Chỉnh nha can thiệp .

Chỉnh nha bằng khí cụ tháo lắp.

Chỉnh nha bằng khí cụ cố định.

Chỉnh nha bằng mắc cài.

Chỉnh nha không đeo mắc  cài.

Chỉnh nha bằng kỹ thuật phục hình.

Phương pháp chỉnh nha :

Chỉnh nha bằng hàm tháo lắp .

Chỉnh nha bằng hàm cố định

Hàm tháo lắp:

Có thể lắp vào và tháo ra hằng ngày.

Hàm cố định :

Được gắn chặt vào răng lúc bắt đầu điều trị và

chỉ tháo ra khi chấm dứt điều trị

Mắc cài mặt lưỡi

Trong một số trường hợp lệch lạc răng mặt nhiều, chỉnh hình răng  mặt còn phải kết hợp với phẫu thuật cắt xương hàm để điều chỉnh nét mặt và khớp cắn.