Dùng ít thuốc đánh răng cho 1 lần đánh.

Đánh xoay tròn xung quanh đường viền nướu nhẹ nhàng trong 10 giây

Chải răng thật nhẹ nhàng

Chải răng hàm dưới lên trên và răng hàm trên xuống dưới, không quên chải lưỡi

Thật cẩn thận khi kéo chỉ ở khu vực mắc cài và giây chỉnh nha

Kéo chỉ nha khoa xung quanh mắc cài

Dùng chỉ nha khoa vệ sinh xung quanh lợi

Dùng chỉ nha khoa vệ sinh xung quanh từng cổ răng

Hình ảnh của bệnh nhân vệ sinh đúng