Sau đây là một số ca chỉnh nha điển hình đã được thực hiện tại Nha Khoa Liên Thanh.

 1. RĂNG KHẤP KHỂNH
  • Khúc Thị L. C.

   Hình ảnh trước và sau chỉnh nha
  • Nguyễn Đức A. (Ba Đình, Hà Nội)


   Hình ảnh trước, trong và sau chỉnh nha:
  • Nguyễn Ngọc A. (Nghệ An)


   Hình ảnh trước, trong và sau chỉnh nha:
 2. RĂNG KHỚP CẮN SÂU ("HÔ")
  • Phạm Lan Ng.

   Hình ảnh trước và sau chỉnh nha:
  • Đoàn Thúy A.

   Hình ảnh trước, trong và sau chỉnh nha:
  • Nguyễn Hữu M. (Hai Bà Trưng, Hà Nội)


   Hình ảnh trước, trong và sau chỉnh nha:
 3. RĂNG KHỚP CẮN NGƯỢC ("MÓM")
  • Trần Khải M.

   Hình ảnh trước và sau chỉnh nha:
  • Nguyễn Thu T. (Cầu Giấy, Hà Nội)

   Hình ảnh trước, trong và sau chỉnh nha: