Máu được cấu tạo từ hồng cầu, bạch cầu, huyết tương, và tiểu cầu. Khi ở trạng thái nghỉ tiều cầu giống như bọt biển và phân nhánh khi hoạt hóa. Tiểu cầu ban đầu được biết chịu trách nhiệm về đông máu. Trong 20 năm qua chúng ta đã học biết rằng khi kích hoạt trong cơ thể, tiểu cầu giải phóng các protein gọi là yếu tố tăng trưởng. Có rất nhiều yếu tố tăng trưởng với vai trò khác nhau, tuy nhiên sự tích lũy của nó chữa lành vết thương và mô. Vì vậy sau khi tăng nồng độ cơ bản của tiểu cầu, chúng có thể cung cấp một hỗn hợp mạnh mẽ của các yếu tố tăng trưởng đáng kể có thể tăng cường phục hồi mô.

PRP ban đầu được sử dụng trên 20 năm trước đây trong cộng đồng Nha khoa để tăng cường sự chữa lành vết thương ở bệnh nhân ung thư với tái tạo hàm. Ngay sau đó các ứng dụng của nó mở rộng trên nhiều lĩnh vực của y học từ phẫu thuật tim mạch đến chỉnh hình. 

 

 Giàu tiểu cầu plasma (PRP) được định nghĩa như một sự tập trung cao của các tiểu cầu tự thân trong một thể tích nhỏ của plasma tự thân Cụ thể, PRP là một sự tập trung tiểu cầu với ít nhất là 1.000.000 / 1 L trong một khối lượng 5 mL huyết tương, khi số lượng tiểu cầu của con người bình thường trong khoảng máu từ 150.000 / 1 L đến 350.000 / 1 L. Các tiểu cầu chứa trong tập trung này của tự thân plasma phóng hạt alpha của họ sau quá trình đông máu đã được địa phương trigged tại vị trí vết thương. Những hạt alpha có chứa một hỗn hợp các yếu tố tăng trưởng, thúc đẩy sự phát triển, và hóa sự khác biệt của các tế bào, đó là điều cần thiết để tạo xương. Do đó, bên cạnh tác dụng của nó procoagulant, PRP là một nguồn gốc của yếu tố tăng trưởng có liên quan trong việc khởi xướng và duy trì sự lành vết thương bằng cách đẩy nhanh sửa chữa xương, thúc đẩy sự tăng sinh nguyên bào sợi, và tăng tưới máu mô.

 

ếu tố tăng trưởng liên quan với tiểu cầu bao gồm: 
• Platelet-derived growth factor (PDGF): yếu tố tăng trưởng có nguồn gốc từ tiểu cầu, thúc đẩy tăng trưởng mạch máu, phân chia tế bào, hình thành da. 

• Transforming growth-factor-beta (TGF-b): yếu tố tăng trưởng chuyển dạng beta, thúc đẩy phân bào gián phân, chuyển hóa xương; 
• Vascular endothelial growth factor (VEGF): yếu tố tăng trưởng nội mạc mạch máu, thúc đẩy hình thành mạch máu. 
• Epidermal growth factor (EGF), yếu tố tăng trưởng biểu bì, thúc đẩy tăng trưởng tế bào và sự biệt hóa, hình thành mạch máu, hình thành collagen. 
• Fibroblast growth factor-2 (FGF-2), yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi-2, thúc đẩy tăng trưởng của các tế bào biệt hóa và hình thành mạch máu. 
 Insulin-like growth factor (IGF): yếu tố tăng trưởng giống Insulin, một điều tiết sinh lý học bình thường trong gần như mọi loại tế bào của cơ thể.