1. Đặng Thị Tuyết (Bắc Giang) - cấy Implant R11, 12, 21, 22

2. Đào Cẩm Vân (Việt kiều Úc) - cấy Implant R16

3. Đỗ Thị Hằng (Long Biên) - cấy Implant R34, 35, 36, 37

4. Lê Hồ Bắc (Thanh Xuân) - cấy Implant R31, 41, 33, 43

5. Lê Ngọc Phương (Hoàng Hoa Thám) - cấy Implant R15

6. Lê Thị Tuyết Hường (Điện Biên) - cấy Implant R16, 46

7. Nguyễn Hồng Tươi - cấy Implant R26

8. Nguyễn Huy Dư (Bắc Ninh) - cấy Implant R11, 12

9. Nguyễn Thị Thủy (Hoài Đức) - cấy Implant R47

10. Phạm Huy Thành (Long Biên) - cấy implant R15, 16

11. Tạ Khắc Mạnh (Vĩnh Phúc) - cấy Implant R24