1. Đặng Thị T (Bắc Giang) - cấy Implant R11, 12, 21, 22

2. Đào Cẩm V (Việt kiều Úc) - cấy Implant R16

3. Đỗ Thị H (Long Biên) - cấy Implant R34, 35, 36, 37

4. Lê Hồ B (Thanh Xuân) - cấy Implant R31, 41, 33, 43

5. Lê Ngọc P (Hoàng Hoa Thám) - cấy Implant R15

6. Lê Thị Tuyết H (Điện Biên) - cấy Implant R16, 46

7. Nguyễn Hồng T - cấy Implant R26

8. Nguyễn Huy D (Bắc Ninh) - cấy Implant R11, 12

9. Nguyễn Thị T (Hoài Đức) - cấy Implant R47

10. Phạm Huy T (Long Biên) - cấy implant R15, 16

11. Tạ Khắc M (Vĩnh Phúc) - cấy Implant R24