Việc lành thương của vùng phẫu thuật sau nhổ răng  được đặc trưng bởi sự hình thành và trưởng thành của một cục máu đông tiếp theo xâm nhập của các nguyên bào sợi để thay thế -cục và cuối cùng thành lập một lưới  ma trận tạm thời, cho phép hình thành mô xương mới trong huyệt ổ răng . collacone® cung cấp một ý tưởng xử lý bảo quản dễ dàng ổ nhổ răng, tương thích sinh học cao và dự đoán được.

Hình ảnh: Hộp nút Collacone

Hình ảnh: Cấu tạo Collacone

Hình ảnh: Cấu tạo Collacone

Thuộc tính

Hình ảnh: Nút Collacone

Hình ảnh: Chèn nút Collacone

Hình ảnh: Collacone được chèn vào

Hình ảnh: Khâu chỉ sau khi đã chèn collacone

Hấp thụ  trong vòng 2-4 tuần.

Ổn định của cục máu đông và cầm máu tại chỗ hiệu quả.

Duy trì tính toàn vẹn trong sự hiện diện của máu đông, bảo vệ vết thương.

Ba ma trận chiều cho trồi lên mô.

Quá trình chữa lành vết thương kiểm soát.

100% Nón collagen tự nhiên, vật liệu  phản ứng cầm máu.

Chỉ định: Implantology, Periodontology & CMF phục hồi các vị trí nhổ răng bảo vệ huyệt ổ răng các vị trí  sinh thiết.

Vết thương nhỏ ở miệng.

Kiểm soát và dừng chảy máu trong ổ nhổ nhổ răng hoặc các vị trí sinh thiết.

Xoang nâng kín.

Thông số kỹ thuật sản phẩm collacone® Native Collagen Alveo Cone.

Nội dung 12 Pieces (đơn vị vô trùng duy nhất)

Kích thước :  Chiều cao ~ 16mm,

                       Chiều rộng trên ~ 11mm  

 

                       Chiều rộng đáy ~ 7mm