Nụ cười đem lại sự tự tin, làm đẹp cho đời. để có được hàm răng vừa ý, làm răng giả theo đúng ý muốn thực sự là

Sự may mắn(may mà gặp thầy gặp thợ).

Sự hy sinh ( về thời gian và tiền bạc).

Sự cầu kỳ của năng khiếu thẩm mỹ của "gia chủ"

Trong bài này Bs Giang chỉ đề cập đến số lần đến phòng khám nha khoa và vấn đề thời gian là " bao lâu" và cách nhau bao lâu cho từng bước.

Thường có 2 quy trình cho làm răng giả

I.Quy Trình làm răng giả  bình thường cho "tỷ phú thời gian": Cho những người  muốn đẹp thì phải cầu kỳ

Số lần đi lại là 4 lần, mỗi lần cách nhau 3 ngày: Tổng số 16 ngày.

II. Quy trình làm răng giả (răng sứ thẩm mỹ) :

" Không quá cầu kỳ không tốn nhiều thời gian": Đi đến phòng mạch 3 lần, tổng thời gian xong 1 tuần

III.Quy trình làm răng giả cấp tốc: cho người " nhiều tiền nhưng ít thời gian" hoặc phải đi công tác gấp:

Làm răng giả thẩm mỹ trong hai bước, chỉ trong hai buổi là quý khách có hàm răng đẹp. Trong hai buổi này quý khách nên đặt lịch và chính xác giờ.