"Trồng răng giả" chính là cấy ghép implant. Trồng răng giả để phục hồi chắc năng răng bị mất. Trồng răng giả tồn tại vĩnh viễn trọn đời với bạn. "Trồng răng giả" từ dân gian nói về làm răng giả. Có nhiều loại răng giả để lựa chọn, trong bài này bác sĩ Giang xin trân trọng giới thiệu cuốn cẩm nang về răng giả, trong cuốn sách mang từ Singapore: Đơn giản và dễ hiểu.

Trường hợp 1: Trồng răng giả làm một răng

Trường hợp 2: Trồng răng giả và giải pháp

Trường hợp 3: Trồng răng giả cửa hàm trên

Trường hợp 4: Trồng răng giả cửa hàm dưới

Trường hợp 5: Trồng răng giả hàm dưới phía sau

Trường hợp 6: Trồng răng giả hàm trên phía sau

Trường hợp 7: Trồng răng giả toàn bộ răng hàm trên

Trường hợp 8: Trồng răng giả toàn bộ răng hàm dưới

Giám đốc - Bác sỹ Đoàn Thanh Giang

Chuyên khoa cấp II Răng Hàm mặt (trình độ cao nhất trong công tác điều trị chuyên ngành Răng Hàm Mặt)