Tại Nha Khoa Liên Thanh đã điều trị tủy răng cho rất nhiều khách hàng từ mức độ dễ tới mức độ khó bằng máy Profile và phương pháp lèn dọc và lèn ngang.

Để đánh giá độ khó của các răng khi điều trị tủy cần dựa vào các yếu tố sau:

- Vị trí răng

- Chiều dài răng

- Hình thái ống tủy

- Tuổi sinh lý của răng

- Có sự tiêu ngót, liên quan đến bệnh lý quanh răng

- Các tổ chức kế cận

- Răng đã được hàn, đã làm chụp, răng đã điều trị tủy, XQ khó xác định chiều dài chân răng.

1.Trường hợp răng cửa hàm trên

1.1 Nguyễn Linh C - Hai Bà Trưng - Hà Nội

- Răng 1.1 và răng 2.1 có 1 chân, 1 ống tủy

- Ống tủy cong ít

- Vùng răng cửa trước dễ đưa dụng cụ

Hình ảnh ống tủy răng trước và sau khi điều trị

Trước khi điều trị

Sau khi điều trị

1.2 Bùi Quang H

Hình ảnh ống tủy răng trước và sau khi điều trị

 

Trước khi điều trị

Sau khi điều trị

1.3 Phạm Thị H

Hình ảnh ống tủy răng trước và sau khi điều trị

Trước khi điều trị

Trước khi điều trị tủy

Sau khi điều trị

2. Trường hợp răng cửa hàm dưới

 

2.1 Nguyễn Thị H - Nghệ An

- Răng 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 có một chân, một ống tủy

- Tiêu xương quanh răng

- Răng 3.2, 4.2 ống tủy dài hơi cong

Hình ảnh ống tủy răng trước và sau khi điều trị

Trước khi điều trị

Sau khi điều trị

3. Trường hợp răng cối nhỏ

3.1 Trần Thị T – Lào Cai

- Răng 4.4: có 1 chân răng, 1 ống tủy, chân răng dài.

- Bệnh nhân há miệng bé, khó đưa dụng cụ.

- Ống tủy cong ít.

Hình ảnh ống tủy răng trước và sau khi điều trị

Trước khi điều trị

4.Trường hợp răng cối lớn hàm trên

 

4.1 Dương Thị P - Hà Nội

- Răng 1.6 : có 3 chân, 3 ống tủy, đã làm chụp

- Chân răng sát xong hàm trên

- Phải ứng viêm vùng chóp chân ngoài xa

- Ống tủy hẹp, cong ít

Hình ảnh film chụp X- Quang của răng trước và sau khi điều trị tủy

Trước khi điều trị tủy

Sau khi điều trị tủy

5. Trường hợp răng cối lớn hàm dưới

5.1 Vũ Việt H

- Răng 3.7: 2 Chân răng, 3 ống tủy

- Chân xa cong nhẹ ở 1/3 chó

- Bệnh nhân há miệng bé, khó đưa dụng cụ

Hình ảnh film chụp X- Quang của răng trước và sau khi điều trị tủy

Trước khi điều trị tủy

Sau khi điều trị tủy

5.2 Nguyễn Danh B

- Răng 4.6; có 2 chân răng, 3 ống tủy

- Chân răng cong, tắc

Hình ảnh film chụp X- Quang của răng trước và sau khi điều trị tủy

Trước khi điều trị tủy

Sau khi điều trị