Tại Nha Khoa Liên Thanh Đối với mỗi ca lấy cao răng  đều được chụp hình ảnh răng của khách hàng trước và sau khi lấy bằng camera soi miệng. Với mục đích nâng cao chất lượng phục vụ cũng như để khách hàng có thể biết rõ ràng về tình trạng răng của bản thân mình.

Dưới đây Nha Khoa Liên Thanh xin liệt kê một số trường hợp đã lấy cao răng trong rất nhiều ca lấy cao răng tại Nha Khoa Liên Thanh

1. Trần Cao H

Trước khi lấy cao răng

Sau khi lấy cao răng

2.Lê Thị Thu H

Trước khi lấy cao răng

Sau khi lấy cao răng

3. Nguyễn Thị Q

Trước khi lấy cao răng

Sau khi lấy cao răng