Bộ răng sữa gồm 20 răng: 4 răng cửa trên, 4 răng cửa dưới, 2 răng nanh trên, 2 răng nanh dưới, 4 răng hàm trên và 4 răng hàm dưới.

Thông thường thì khi răng vĩnh viễn mọc lên sẽ làm răng sữa tiêu chân và lung lay, tuy nhiên một số trường hợp răng vĩnh viễn mọc lệch vào trong hoặc ra ngoài thì các răng sữa ở vị trí này thường không lung lay, do vậy tốt nhất là đưa các cháu đi khám răng 3 tháng một lần để phát hiện đúng thời điểm thay răng và chữa trị kịp thời các răng sâu, nên bắt đầu khám răng từ khi cháu được 18 tháng tuổi.

(Theo SK&ĐS)