Một số ca nhổ răng khó bằng máy Piezotome tại Nha Khoa Liên Thanh

1. Trịnh Phúc L

2. Hà Lê M

 

3. Hồ Xuân S

4. Le Thu H

 

5.Nguyễn Minh D

6. Nguyen Ngoc M

7. Nguyễn Phi Ng