Tốt nghiệp Đại học Y Khoa Hà Nội khóa 1986-1992, học chuyên khoa định hướng RHM năm 2004-2005 tại Đại học RHM, tốt nghiệp chuyên khoa cấp I RHM khóa 2010-2012 tại Học viện Quân Y, đã học nhiều khóa học về implant của Đại học RHM Hà Nội kết hợp với các hãng của Hàn Quốc, đã có chứng nhận về khóa học implant do Khoa RHM Đại học Y Hà Nội cấp năm 2014. Nguyên là giảng viên Đại học Y Hà Nội.