Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội khóa 1980-1986, tốt nghiệp Chuyên khoa I Bác sỹ Đa khoa năm 1988, nguyên giảng viên trường Đại học Y Hà Nội từ năm 1986-2005, học Bác sỹ Chuyên khoa RHM định hướng từ 1988-2000, chứng chỉ chuyên ngành Chỉnh nha do Viện RHM Trung ương cấp; từ đó đến nay làm việc tại Nha khoa Liên Thanh.